Spinal Touch Pardubice

 

 

       Spinal Touch je jemná neinvazivní doteková metoda. Patří mezi

       holistické postupy, které působí na organizmus jako celek. Neřeší

       dílčí problémy, ale harmonizací celku aktivizuje vlastní regenerač-

       ní procesy organizmu, které dílčí problémy odstranují optimálním

       a přirozeným způsobem.

 

       Při aplikaci  Spinal Touch se napravuje těžiště těla, dochází k u-

       volnění pánevní oblasti,křížokyčlobederního skloubení,všech částí

       páteře a okolních svalových skupin. Zároveň se páteř vyrovnává

       do vzpřímené polohy a tím se zlepšuje tok energií v těle.Dochází

       ke stimulaci prakticky všech tělesných orgánů, zejména trávicích

       a vylučovacích. Spinal Touch  působí pozitivně na psychiku, která

       zpětně ovlivňuje stav Vašeho těla.

 

       Výborné je kombinace  Spinal Touch  s dalšími metodami, 

       jako je například  Dornova metoda,  baňkování  nebo  Breussova

       masáž, protože ST zvyšuje účinnost dalších použitých metod.