Dornova metoda - masáže Pardubice

Specializace na pohybový aparát a lymfatické masáže


Dornova metoda PLUS

 

            Dornova metoda PLUS vychází z klasické Dornovy metody. Je ale

            rozšířena o řadu nových prvků a proto se již jedná o samostatnou re-

            gistrovanou  metodu.  Dornova metoda plus  podstatně  posunula

            možnosti původní  Dornovy metody při řešení potíží s pohybovým a-

            parátem, případně s problémy souvisejícími.

 

            Dornova metoda PLUS je jemná manuální metoda, která za aktivní

            účasti klienta vrací klouby a obratle do správné polohy.  Základní roz-

            díl mezi  klasickou chiropraxí  je aktivní spoluúčast  klienta a nenásilí. 

            Nalezením  správné polohy obratlů a  kloubů dochází k odstranění řa-

            dy energetických bloků, které mohou být příčinou dlouholetých potíží

            s pohybovým aparátem, případně  jiných problémů  s nimi spojených.

            Například disfunkcí různých orgánů.  Uvolněním těchto bloků dochází

            také občas také k odstranění psychických problémů.

            Jedním z  projevů  Dornovy metody PLUS  je uvolňování uložených

            toxinů, takže  důležitou zásadou je dostatečně pít v průběhu ošetření

            i po něm.

            Většina lidí, aniž by to věděla,  má rozdíl v délce dolních končetin

            5 - 30 mm. Zbývající část má dolní končetiny sice stejně dlouhé, ale

            o podobnou délku v kloubech povytažené.  To vede k výše uvedeným

            potížím, ale také může být jednou z příčin artrózy. V průběhu ošetře-

            ní se klienti naučí cviky pro udržení dosaženého zlepšení.

            Je třeba mít na paměti, že po ošetření Dornovou metodou Plus se

            jako následek srovnání polohy částí pohybového aparátu a uvolněním

            zablokovaných energetických drah může projevit únava nebo dvou až

            tří denní zhoršení potíží s následným celkovým zlepšením stavu proti

            výchozímu. Často ale dojde k rovnou k částečné nebo úplné úlevě od

            potíží.

            Souběžně s Dornovou metodou Plus je používána Breussova masáž,

            která přispívá k účinnějšímu postupu při odstraňování problémů. Roz-

            volní okolí páteře a umožní ji doladit polohu obratlů správné.Zároveň 

            dochází ke stimulaci energetických bodů na dráze močového měchýře,

            jež je z hlediska čínské medicíny mimořádně důležitá. 

            Breussova masáž je velmi příjemná  a dochází při ní k hlubokému

            fyzickému i psychickému uvolnění. Používáme při ní  třezalkový olej,

            který má mnoho pozitivních účinků. Proniká až k ploténkám, které re-

            generuje.

            Při odstraňování problémů pohybového aparátu Dornovou metodou

            je potřeba počítat s 1 - 4 ošetřeními v délce  75 - 90  minut.  Aplikací

            Dornovy metody plus  může dojít k odstranění dalších potíží  zdánlivě

            s pohybovým aparátem nesouvisejícími.

            I v případě,že v současnosti nemáte žádné potíže, doporučujeme Vám

            abslovovat alespoň jedenkrát Dornovu metodu z preventivních důvo-

            dů.  Srovnáme společně polohu kloubů dolních  končetin a zároveň se

            naučíte srovnat si je samostatně.  Zkontrolujeme stav páteře z  pohle-

            du Dornovy metody  a rozvolníme ji  Breussovou masáží. Jedna takto

            užitečně a obvykle i příjemně  strávená hodina Vám může  pomoci vý-

            razně zlepšit stav kloubů  dolních končetin do budoucna a vyhnout se

            tak jejich případným náhradám za klouby kovové. 

            (Tedy, pokud se nechcete dobrovolně stát železným mužem nebo že-

            leznou ženou).